Få undersøgt din kloak med en TV inspektion

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre, at den del af kloaksystemet, der ligger på din matrikel, er i god stand. Det skyldes, at vores kloakker er vigtige i forhold til vores almene sundhedstilstand. Det skyldes blandt andet at rotter stortrives i kloakkerne og de kan sprede sygdomme fra dyr til mennesker. Er du i tvivl om vigtigheden, kan du slå den sorte død op.

Det er en pest der slog op til 200 milioner mennesker ihjel i middelalderen. Dengang havde man ikke et kloaksystem, men smed affald og afføring ud af vinduerne og rotter levede side om side med mennesker. Menneskerne troede at det var guds straf at de blev syge og døde. Ikke fordi rotterne sørgede for at sprede sygdommen videre.

Få lavet en TV inspektion af din kloak

Er du i tvivl om hvorvidt din kloak er i bedste stand, eller også er der begyndt at lugte frygtelig af kloak. Du er ikke i tvivl, hvis der begynder at lugte, kan du ringe til en autoriseret kloakmester og få ham til at lave en TV inspektion af din kloak. Du kan læse mere her https://himmerlandskloakservice.dk/tv-inspektion/.

 En TV inspektion vil vise om der er et hul i kloaksystemet eller om det er stoppet. Hvis kloakken er stoppet, kan den autoriseret kloakmester lave en slamsugning som fjerner og løsner op i kloakken, så affaldet igen kan flyde frit.

Er der et hul vil kloakmesteren stoppe hullet til. Det er vigtigt at det bliver lappet, da det ellers vil være en åben invitation til områdets rotter. Viser det sig at de allerede er flyttet ind har du pligt til at underrette din kommune, som vil sende en rottebekæmper. Det er gratis at få en rottebekæmper ud og det er vigtigt at det sker hurtigt, da 2 rotter lynhurtigt kan blive til mange.