Besøg et hundeinternat online

Måske går du i overvejelser omkring at anskaffe dig en hvalp. Men har du overvejet at adoptere en voksen hund fra et hundeinternat?

Hvad er et hundeinternat? En kort forklaring

Mange mennesker tror fejlagtigt at et hundeinternat er et sted hvor herreløse hunde indleveres til aflivning. Dette kunne ikke være mere forkert.

Et hundeinternat tager sig ganske rigtigt af hunde som af den ene eller den anden grund er blevet forladt eller svigtet af deres ejere. På et hundeinternat kan du således finde hunde som hidrører fra forskellige dyreværns sager – for eksempel sager hvor ejeren lider af psykisk sygdom og derfor ikke har kunnet magte at tage sig af et stort antal dyr. En dyreværns sag kan også omfatte de såkaldte hvalpe fabrikker, hvor hvalpe avles for ren profit, og hvor drægtige hunde samt diegivende tæver og deres hvalpe opbevares under uhyrlige forhold.

Dyr fra dyreværns sager har i sagens natur mange dårlige oplevelser med i bagagen og er ofte direkte traumatiserede. På et hundeinternat hjælpes disse hunde til et bedre helbred og større trivsel samtidig med at de genfinder deres tillid til mennesker og evner til at indgå i en social sammenhæng.

Kan jeg adoptere en hund fra et hundeinternat?

Når en hund indleveres på et hundeinternat vil den som oftest være ked af det og ulykkelig over at blive forladt af sin ejer. Mange hunde har tidligere boet i familier som pludselig af den ene eller den anden grund ikke længere kan have hunden. På et hundeinternat vil hunden søges videreformidlet til nye mennesker – men først når den er klar dertil.

Du vil altid kunne finde en liste over hunde sat til adoption på det enkelte internats hjemmeside, og læse om hundens krav til sin nye ejer. Du kan læse mere om adoption af internat hunde på altomdyr.dk